Nicolaus (Nils) Jacob Funck


TILL INDEX
Född: 1744-06-18

Död:
1783-07-27


Far: jacob Funck

Mor: Catharina Höijer


Familj med:

Charlotta Elisabet Scharling

Gift: 1777


Barn:


Biografi:Född i Fleckebo 18 Juni 1744. Fadren Comminister.
Då modren omgiftes med Hattmakaren Forsström i Westerås, fick han godt tillfälle till publik underwisning.
Kom efter en oration på grekiska ifrån gymnasium till acad. 1765.
Prom. Phil. Mag. 1770. < Pwgd 15 Maj 1773, kallad till Adjunct af Pastor i Skerike.
V. Apologist i Westerås skola 1774.
Ord. Collega ib. 1776.
Orator i anledning af Kronprinsens födelse 1778.
Supr. Collega och v. ConRector 1780. Ord. ConRector och v. Rector 1783.
Hade ock stundom bestridt Lectionen i gymnasium.
Ansågs för beläst och tänkande man och tycktes äfwen sjelf weta det. War nogräknad i allt, städad och älskare af snygghet. Tjenstgjorde med swag helsa ända till mycken sjuklighet och dog 27 Juli 1783.

Skrift: Disp. Grad. De harmonia linguæ Græcæ et Suiogothicæ. Ups. 1770. 4:o.Källa: [Muncktell: WSH]