Johannes Olai Agorelius


TILL INDEX
Född: 1677-04-03 vid Norns bruk.

Död:
1741-10-10 i Fläckebo (U).


Far:

Mor:


Familj med:

Margaretha Johansdotter Sernandra

Gift: 1723-02-24


Barn:
Se hustrun

Biografi:

Johan Agorelius. Född wid Norns bruk 3 April 1677. Fadr. till slut Kyrkoh. i Grythyttan.
Stud. 1699. Adj. i Näsby och Erwalla efter ordination 5 Oct. 1704.
Collega Scholæ i Nora 1705 och tillika Pastors medhjelpare.
Intagen, såsom många prester, af stora förhoppningar om befordran wid den segrande arméen, begärde han 1707 i Consist. tillstånd att nedlägga innehafwande tjenst, följa sin morbroder, Ryttmästaren Elfsberg, uti kriget och få recommend. till Doctor Malmberg, som allt bifölls.
Efter ankomsten snart förordnad till Esquadr.Predikant wid GeneralMajoren Kruus's Cavalleri-regimente, men hade wid Pultava den med så många gemensamma olyckan, att falla i Ryska fångenskapen.
Förd till Siberien måste han tillbringa i smuts, trångmål och jämmer 13 år, hafwande sin station dels i Tobolsk, dels i staden Tumen; men han synes warit en ibland de mest modiga och härdade att fördraga sin lott.
Hemkommen 1722 war han snart i åtanka till detta pastorat, emedan församlingens samtlige innewånare med namn och bomärken begärde enkans bibehållande, både af kärlek till hennes person och af ömhet för hennes behof med flera barn, och Agorelius förklarade sig nöjd med partiet.
Tillträdde 1723 och utmärkte sig af qwickhet, drift och tilltagsenhet, men de många infall och upptåg, som länge omtalats efter honom, wittna om ett groft och ohyfsadt genie.
Ett minne efter honom är det torpet på boställets mark, som han kallade Siberien och ännu behåller detta namn.
Död 10 Oct. 1741.

Gift 1705 med Emerentia Dreijlick, dotter af Borgmästaren Joh. H. G. Dreijlick och Brita Tollet i Nora. Då mannen på 8 års tid icke skrifwit hem till henne och hans namn ej heller fanns i den ifrån Moskwa hemsända förteckningen öfwer de fångne Swenskarne, sökte och fick hon 15 Oct. 1714 af Kongl. Råden, som woro förordnade till justitiens administrerande, tillstånd att ingå i annat gifte med Bokhållaren Bengt Kindmark i Nora. Agorelius citerade dem båda till Consist. i Aug. 1722 och erhöll straxt derpå ordentligt skiljobref. Ett barn dog tidigt.
Gift 2. 24 Febr. 1723 med Margareta Sernander, förut twå gånger nämd, f. 27 Aug. 1681, död 20 Juni 1748. Af 3 barn: Maria, g. m. Guld-och Silfwerarbetaren Ahlbom i Westerås.Källa: [Muncktell: WSH;]