Ericus Michaelis Walenius


TILL INDEX
Född: 1620 i Västervåla (U).

Död: 1680.


Far: Michel Larsson

Mor: Marina


Gift
med:

Margareta Israelsdotter Dalandra


Barn:
Israel Eriksson Sernander


Michael Eriksson Sernander född 1651, död 1652.


* Marina Erica Valenia Sernandra


Andreas Erici Sernander


Elias Eriksson Sernander


Johannes Erici Sernander


Margareta Eriksdotter Sernander


Samuel Eriksson Sernander född 1655, död 1666.

:
Elisabeth Eriksdotter Sernander


Samuel Erici Sernander


Anna Eriksdotter Sernander född 1674, död 1675 under flykt undan danskarna.

Biografi:
Herr Erik föddes i februari 1620 som son till klockaren Mickel Larsson o h h Marina i Skommarbo, Västervåla (U).

Han kallades tidigast Valensis eller Vålensis, senare Valenius och under en stor del av sin tid som präst Symbalinus, möjligen av Symbla i Västanfors, varifrån någon av hans föräldrar kan ha härstammat.

Han antogs 1630 i Västerås skola, började 1637 i gymnasiet, inskrevs 1641-02-14 i Uppsala samt blir vid återkomsten efter terminens slut FK och 1642-06-25 TK. 1643-08-28 blev han 1:e notarie i CL Ethica och innehade därmed den främsta platsen i gymnasiet. Han var då redan prästvigd sedan 22/6 d å. Möjligen var det 1644, som han blev adjunkt och pedagog i Mora.

Sedan Särna och Idre efter införlivandet med Sverige 1644 blivit eget pastorat 1651-12-12, ordnas i januari 1652 med hans underhåll där. När frågan om hans promotion var uppe 1657, lades honom till last, att han av fruktan för juten (dansken) hållit sig undan från församlingen.

Han sökte 1670-09-22 Orsa och Ål utan resultet och stod 1671-02-04 på förslag till Älvdalen, vilket inte heller lyckades.

Han förblev i Särna till sin död 1680-06-28.


Källa: [Ekström:Västerås Stifts Herdaminne]