Gudmundus Petri Rettvikensis (Wallensis)

NAMNREGISTER
Född: ca 1570 i Rättvik

Död:
1649-03-11


Far: Petrus Andreae Lexander/Lixandensis

Mor: Brita Gudmundsdotter


Familj
med:

Anna Engelbrektsdotter Tersera

Gift:


Barn:
Se hustrun

Biografi:


Före 1597-07-09 blir han krigspräst vid Dalregementet och utses därefter, 1599-09-23, till biskopens kaplan i Lundby. Han är troligen 1602 kaplan i Leksand och blir senast 1607 kaplan i Orsa, vilken tjänst han frånträder 1612, då han blir kyrkoherde i Ore. Denna tjänst lämnar han 1629, troligen den 31 oktober, då han återkommer till Orsa och blir kyrkoherde. Han förblir där till sin död. Vid prästmötet 1631 fick han i uppdrag att hålla svensk oration.
Med hustrun erhöll han en fastighet i Romma, Leksand.
Hans sigill är känt från 1613 (Älvsborgs lösen) och består av en sköld med ett ankare samt initialerna G.P.
Redan 1646-03-19 blev han "mållös", troligen efter en stroke.

"Af hans egen anteckning ses, att han 1597 war prest för Westmanlands knecktar och gick ut med fänikan till Finland. Nämnes sedan icke förrän 1602, då han war Biskop Bellini Capellan i Lundby. Om han derifrån flyttat emellan är okändt, men 1609 blef han Capellan i Rättwik och 1612 Kyrkoh. i Ohre. Sträfwade 1614 ifrigt att blifwa Pastor på sin födelseort, som icke lyckades, det han högligen förtröt och blef en rot till den owänskap som Ohre-folket en tid hade till dem i Rättwik (Se Past. i Ohre N:o 3). Kyrkoh. här 1630. Biskop Rudbeckius installerade honom följ. år på visit., men dömde honom till böter för det "hans auditorer läste illa, han hade hund med sig i kyrkan, och der stod äfwen illa till." Predikade i prestmötet 1632. War säkert före 1640 på riksdag i Stockholm, ty det är antecknadt, att han med sitt owanligt stora skägg satt Drottning Christina, ännu ung, uti högsta förundran. På ålderdomen blef han mycket swag och lidande, och hade 1646 nästan alldeles förlorat talgåfwan." [Muncktell]


Källa:


[Muncktell: WSH; Ekström: VSH;]