Nicolaus Christiernin


TILL INDEX
Född: 1680-07-17

Död: 1753-05-19


Far: Petrus Christ. Christiernin

Mor: Anna Prytz


Gift
med:

Elisabeth Slåtterman


Barn:
Se hustrun

Biografi:
Under sin faders wård tog han underwisning i Westerås till 1697, hwarpå han wid Upsala acad. till 1704 aflade alla specimina till Magistergraden, men försakade promotionen. Fortfor dock i många år, både wid acad. och hos sin fader i Fernebo, att idka theologiska studier, utan att söka publik tjenst. Ändtligen i Maj 1715 anmälde han sig i Consist., med en blygsam skrifwelse, till något Lectorat wid gymnasium, helst i theologien, hwartill öppning då inträffat och han i synnerhet sökt winna skicklighet. Blef ock efter förslag af Konungen i Ystad utnämd till 2:dre Theol. Lector 11 Jan. 1716 äfwensom Pastor i Hubbo præbende. Utgaf och förswarade före tillträdet en disput. i Upsala 1717. Efter antagandet af Hubbo præbende kom han i skarp twist med afträdande Lectoren Emporelius om skyldigheter wid bostället, då båda stridde med få hwassa pennor, att de nog yppade sin werkliga charakter. War Gymn.Rector 1720. Prim. Theol. Lector 1728 och Pastor i Badelund, men redan s. år wald Kyrkoh. i Fernebo och tilltr. 1729, då han ock blef Contr.Prost. Då han 1735 blef utsedd, att i nästa prestmöte wara vice Præses, sökte han, dock mest af fruktan för ett påföljande och ännu swårare officium, att undanbedja sig förtroendet, då han "kände sig alltför owalkad dertill och troligen skulle göra Consist. och stiftet för ringa heder." Det skedde dock till allas nöje 1737 och 1738 hade han præsidium. War också en käck Pastor till sin död 19 Maj 1753.

Gift 18 Aug. 1718 med Elisab. Slotterman, dotter af Regim.Pastorn J. Slotterman och Elisab. Swedelius, f. 1700, död 3 Maj 1736. Af 8 barn: Pehr Niclas, Juris Doctor, Philos. Professor i Upsala och Prost i Gran; Johan, magister och v. Pastor; Jacob, Prost i Thortuna.

Skrifter: Disp. de indifferentismo morali. Upsal. 1704. 8:o. — Disp. de tempestatibus anni in diversis terræ zonis. Præs. P. Elvio. Holmiæ 1706. 8:o. — De renovatione hominis. Upsal. 1717. 8:o.Källa: [Muncktell: WSH;]