Jacob Christiernin


TILL INDEX
Född: 1729-06-08 i W Färnebo

Död: 1780-07-13


Far: Nicolaus Christiernin

Mor: Elisabeth Slåtterman


Gift
med:

Catharina Margareta Kumblaeus


Barn:
Sara Christina Christiernin

Biografi:
Mag. Jacob Christiernin. Född i W. Fernebo 8 Juni 1729. Fadr. Kyrkoh. och ContractsProst. Kom med informator till acad. 1736 och wistades der framgent årligen. Biträdde 1753 och 1754 med predikande efter sin faders död i Fernebo och Karbenning. Magister 1755. V. Notarius Consist. i Westerås s. år, då den utmärkte Notarien Nibelius behöfde biträde. Efter dess erhållna afsked Ordin. Notarie 22 Aug. 1757. Pwgd 4 Maj 1760. Följde ofta sin Biskop på visitationer, äfwen till Särna. Wid en sådan färd, då de nalkades Rättwik, bad han Biskopen wara god och icke raillera Prostens dotter på hans räkning, en sak, som wanligen war Biskopens synnerliga nöje. Swaret blef: "Ja så, är min herre hemma der", och det war med swårighet som ett så godt tillfälle till skämt kunde lemnas. Kyrkoh. här, nära enhälligt wald, 23 Sept. 1771. Med wackra kunskaper hade han qwickhet, förrättade med lätthet sina sysslor och war roande i umgänget. Under lustiga infall och p åfund behöll dock alltid wärdighet. Med ett godt och precist judicium war han äfwen oblyg att säga sanningen för en hwar. De Stiftstidningar, som han begynte utgifwa, äro af mycket wärde. Prost 28 Febr. 1780. Tidigt begynte hans helsa och syn aftaga. Död af ett häftigt inwärtes slag, sittande på en gungstol i sin bokkammare, sistn. år 13 Juli.

Gift 12 Febr. 1766 med Catharina Margareta Kumblæus, Prostens i Rättwik dotter, f. 4 Sept. 1746, död i April 1820. Af 3 barn lefde: Sara Christina, g. m. Superintendenten i Carlscrona Doctor A. L. Fahnehielm.

Skrifter: Disp. Grad. cont. Generalis Theoria de modo, quo viva virtutis cognitio aliis sit ingeneranda. Upsal. 1755. 4:o. — Westerås Stifts Tidningar 1769—1773. 8:o.Källa: [Muncktell: WSH;]