Israel Andreae Dalecarlus (äv. Dalander)


TILL INDEX
Född: ca 1590

Död: 1666-09-30


Far: Andreas Holgeri Gestricius

Mor: Ingeborg NN


Gift
med:

Margareta Andersdotter död 1664


Barn:
Anna Israelsdotter


Anders Israelsson född 1623, död 1633.


Margareta Israelsdotter


Elisabeth Israelsdotter


Sara Israelsdotter Ohrelia


Johannes Israelis Dalecarlus


Elias Israelis OrensisBiografi:

Pwgd 1615. War en tid Domesticus hos Pastor Gudmund, kom sedan till By socken och hade 4 år warit krigsprest, då han 1624 träffas tjenstgörande i Köping. S. år blef han illa slagen af en profoss, d. w. s. någon Fiskal, i Kungsbarkarö, hwarwid han sjelf synes warit oskyldig, ty eljest hade han säkert blifwit suspenderad. Kyrkoh. i Garpenberg 1625. Respondens i prestmötet 1626. Transporterad hit 1629. Då Biskopen 1631 visiterade här, fann han i många stycken stå jemmerligen illa till. Såsom nykommen hade presten icke så mycket answar, utan måste blott plikta för det "han gick utan kasjäcka under förrättningen;" men kyrkwärdarne, som tjent i 16 år, "hade ingen räkenskap gjort utan endast litet gissat till hwad de uppburit och utgifwit." Presten skulle stämma dem att göra ed på tinget, att de icke hade 3 runstycken af kyrkan. Blef 1639 angripen af en swaghet, så att han icke kunde predika för fel på målet, som likwäl småningom öfwerwanns. Död 30 Sept. 1666.Källa:

[Muncktell: VSH;]