HOLGERS POJKAR


TILL HUVUDSIDAN
Uppdaterad 2015-04-22Denna sida är endast påbörjad och befinner sig alltså - som det brukar heta - "under construction".


Om Holger är ännu inget säkert känt.

Två präster, Anders och Lars Holgersson från Gästrikland, verkade i slutet av 1500-talet och början av följande sekel i Västerås stift (Dalarna och Västmanland). Detta kan hänga samman med, att båda troligtvis har haft biskop Bellinus som rektor i Gävle under sin skolgång där.

En god gissning är, att de var bröder.

Andreas Holgeri Gestricius
Laurentius Holgeri Gestricius