Ericus Petri Fahlsten


TILL INDEX

Född: 1712 i Västerås

Död:
1759-06-11 i Nora


Far:

Mor:

Familj med: Anna Margareta Öhrling

Gift: 1748-08-30 i Västerås


Barn:
Se hustrun

Biografi:
Mag. Eric Fahlsten. Född i Westerås 15 Jul. 1712. Fadr. då Collega Scholæ, blef Pastor i Rytterne.
Först Scholaris i Westerås under sin faders inseende.
Kom 1730 till Academ. Philos. Mag. 1743.
Collega i Westerås Trivial-skola 1744. Rector här 1740.
Med en öm och wäl författad skrifwelse till Biskopen i Jun. s. å. begärde han ordination, som han ock fick i följande Jul. Med sådant tänkesätt och sinnelag, som han i skrifwelsen yttrade, förtjenade han wisst ett Pastorat. Han anmälte sig ock till ett par mindre lägenheter, men utan framgång.
Andra swårare motgångar sägas hafwa påskyndat hans död 11 Jun. 1759.


Källa: [Muncktell: WSH]