Andreas Holgeri Gestricius


TILL INDEX
Född: ca 1560?

Död: 1612 [Muncktell: VSH]


Far: Holger NN

Mor:


Gift
med:

Ingeborg NN


Barn: Israel Andreae Dalecarlus


Erik Andersson död senast 1666-12-31, då arvet efter systern Anna delades.


Anna Andersdotter död hösten 1666.


Karin Andersdotter
Biografi:
War här [Ohre] Capellan 1607, då Kon. Carl utgaf sitt bref, att socknen skulle blifwa ett särskildt gäll, och Hr Anders ansågs i lärdom och lefwerne god att wara förste Kyrkoherde. Konungen lade ock hit Amunds Böhle ifrån Helsingland och gaf presten 24 tunnor säd till underhåll, emedan här wore endast omkring 50 bönder. Han nämnes sedan blott 1610 wid tillfälle att han gjorde en liten gåfwa till kyrkan. Död 1612.


Källa:

[Muncktell: VSH; Ekström: VSH
]