Peter Andersson FogmanNAMNREGISTER
Född: 1767-12-30

Far: Anders Andersson Fogman

Mor: Helena Segrid Wallner


med:>

Biografi:

”angifven för olydnad mot föräldrarne och varnad 1784. Nu beskedlig 1785”. Flyttade till Stockholm.

Källa:

[källa]