Tobias Björk

Född: 1704-02-.. Pennsylvania, USA

Död:
1778-03-09 Falun


Far: Eric Björk

Mor: Christina Stalkopp


Familj med: Maria Elvius

Gift:
1750


Barn:
Anna Maria Björk

Sara Magdalena Björk

Elisabeth Christina Björk

Gustaf Björk

Pehr Björk

Tobias Björk

Biografi:

Mag. Tobias Björk. Född i Christinae Swenska församl. i Pensylvanien i N. America i Febr. 1704.
Fadr. till slut Prost i Fahlun.
Kom med sina föräldrar till Swerige 1714.
Sändes till Upsala acad. 1717, der han i början hade privat underwisning.
Magister 1731.
Pwgd 22 Dec. 1732 på sin faders kallelse.
Genom Biskop Swedberg, som warit hans faders wän och gynnare, blef han 1733 v. Pastor wid Swenska församlingen i London, en tjenst den han så mycket hellre kunde emottaga, som han ifrån barndomen kände Engelska språket.
Förordnades 1735 af Konungen till ordin. Pastor efter Prosten Serenius och fullföljde de goda inrättningar som denne store Lärare hade begynt.
Wid 1738 års riksdag i Stockholm utwerkade han närwarande flera förmoner för sin församling.
Då han 1745 war föreslagen till Husby pastorat kunde allena den, som längre och ännu mera afsides från fäderneslandet samlat meriter, betaga honom företrädet hos Konungen.
Om än med Consistorii och församlingens afseende på conservation, nämnes dock icke sådan förbindelse af honom, då han utrikes warande och således utan aflagdt prof 4 Sept. 1748 waldes till Kyrkoherde här [Norrbärke].
Sedan han inwäntat sin efterträdares Mag. Norings ankomst, tillträdde han inpå året 1749.
Contr.Prost 1752.
Uppnådde sin ålder med trefnad och saknades ömt af många då han dog 9 Mars 1778.Källa: [Muncktell: WSH;]