Petrus Matthiae BenningiusFödd: 1624-10-... i Karbenning [Ekström: VSH; (Muncktell anger 1628)]

Död:
1682-06-07


Far:

Mor:


Familj med: Sara Andrea Floraea


Gift 1652


Barn:
Se hustrun

Biografi:Född i W. Fernebo eller annexen Carbenning 1628. Fadren bonde och bergsbrukare.
Efter skole- och gymnasiestudier pwgd 17 Sept. 1651 och stadnade hos Pastor här som Adjunct. War församlingen till nöje och antogs straxt efter den föregåendes afsättning till Commin. 1661.
Hade här troget tjenat inpå 31:a året, då han med sin hustru och flere personer, återkommande ifrån ett bröllop under häftig storm, drunknade i Orsa-sjön. Det skedde 3:e dag Pingst 7 Juni 1682.
Källa: [Muncktell: WSH]