Matthias Andreae Björkstadius

Född: 1604

Död:
1651-10-..


Far: Andreas Georgii Schedvimontanus

Mor:


Familj med: Marina Hansdotter

Barn:


Biografi:


Student 1627.
Förordnad 1639 att docera Mathesin practicam i Westerås Gymnasium.
Pwgd 1640 och Collega i skolan.
Förste Under-Capellan wid Domkyrkan 1642.
Öfwer-Capellan 1643.
En skicklig man med ringa framgång. Hade den olyckan under sin studietid i Westerås, att för en flicka blifwa dömd "mista rygghuden och annan plickt." Frälste sig med flygten. Återkom efter längre tid och fann nåd.
Hade ett godt mekaniskt hufwud. Gjorde ett långt och konstigt skjutgewär, som han ärnade offerera Konungen. Också gjorde han sig wingar och flög, men föll och bröt ena benet.
Död i Oct. 1651.
Han har skrifwit en Arithmetica på Swenska, tr. i Westerås 1643, som lästes i stiftets skolor. För bokens dedication till Consistoriales fick han 4 tunnor säd af Capitlets medel.


Källa: [Muncktell: WSH;]