Laurentius Andreae Björk

Född: 1616

Död:
1663-07-..


Far: Andreas Georgii Schedvimontanus

Mor:


Familj med: Kerstin Rudbeckius

Gift:
1640-07-27


Barn:
Jacob Larsson Björk

Lars Larsson Björk

Anders Larsson Björk

Biografi:
Tog underwisning på sin födelseort till 1635, då han besökte Upsala academi och återkom flera gånger.
Collega ScholŠ i Westerås 1640 och pwgd 14 Maj s. å.
Antogs till Oeconomus och Predikant i hospitalet 1642. Hushållningen för de fattiga lyckades icke wäl, ty han blef skyldig, och hans del i ett hus efter swärfadren i Örebro blef tagen in arresto.
Till tryggare biträde för hans gamle fader sattes han 1650 hit [Björksta] till Capellan, så mycket heldre, som han icke war så tjenlig i hospitalet.
Efter fadrens död kommo deputerade ifrån hela församlingen och begärde honom till Pastor. Consist. ansåg honom för swag dertill, och hade flera capable män att f÷resl˚. Den myndige Herren, RiksStallmästaren Grefwe G. Banér på Målhammar, som nu höll ihop med bönderne, synes mest werkat, att Hr Lars dock i Mars 1654 blef tillsatt. Biskop och Consist. gjorde honom starka föreställningar öfwer hans förra tjenst och förmaningar till den nya.

Hustrun var dotter av Biskopens [Johannes Rudbeckius] broder, rector Jac. Rudbeckius i Örebro.


Källa: [Muncktell: WSH;]