Floraei familjer
eller
Om den olycklige prästen Anders Olsson Floraeus
och hans möjligen något lyckligare efterkommande.
Denna sida är föremål för ständig revidering och uppdatering.Till Huvudsidan

Namnregister
Uppdaterad 2015-04-22

Källor:
Husförhörs-, födde- och dödelängder;

Ekström: Västerås stifts herdaminne;
Hansson: Dito del II:2 (1700-talet)
Anita Berglund [
http://www.smulanshemsida.se/ ];
Jan Eurenius  [ http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=janeur ];
Mats Häger [ masgen.tripod.com ];
Stefan Jernberg [ http://jernbergs.org ];
Bertil Johnson [
http://www.jip.se/geneal.html ];
Ossian Mesterton [ http://www.mesterton.net/juusten/index.htm ] och

Bertil Skeri [ http://www.mesn.nu/ ].

Dessutom vill jag tacka bl a
Anita Björkroth,

Patrik Bodin,
Ingela Engelbrektsson,
Åsa Jonsson,
Jonas Lindberg,
Hans Nilsson,

Torbjörn Näs,
Conny Sundqvist,
Jobs Sara Thiele,
Maria Wikström
Britt-Inger Ärfström och
Aksel Österlöf för värdefulla bidrag.