Daniel Boëthius

Född: 1751-10-04 Västerås

Död:
1810-03-10 Uppsala


Far: Jacob Boëthius

Mor: Christina Elisabeth Fahlsten


Familj med: Hedvig Sofia Runeberg

Gift:
1787


Barn:


Biografi:

Daniel Boëthius, född 4 oktober 1751 i Västerås, död 10 mars 1810 i Uppsala.
Filosof, den svenska rättsfilosofins fader.
Daniel Boëthius var son till kyrkoherden i Grangärde, Jacob Boëthius (1716-1781) och Christina Elisabeth Fahlsten (1725-1806).
Han studerade i Uppsala och blev filosofie magister efter åtta år.
1775 utnämndes han till docent och 1783 till professor i praktisk filosofi i Uppsala och därefter kyrkoherde i Danmark samt teologie doktor.
Gift 1787 med Hedvig Sophia Runeberg.

Daniel Boëthius räknas till en av de största svenska filosoferna, och har bidragit till vetenskapen i rättsfilosofi, etik, och teologi. Han har varit en auktoritet för Christopher Jacob Boström, Samuel Grubbe, Erik Gustaf Geijer.
Det tidiga författarskapet präglas av en empirisk idériktning, starkt påverkad av John Locke och naturrättsdebatten. Men snart övergav han empirin för att mera inta Kants och Fichtes gudsbild och etik, men under resten av sitt liv skulle han göra upp med Kants syn på människans natur. Boëthius människosyn var individualistisk och positiv, där moralen var gudomlig, förnuftsstyrd och allmän.
Han översatte 1797 Kants Grundläggning, till metaphysiken för seder (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten).

Daniel Boëthius är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.[1]Källa: [Wikipedia; http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17847; ]