Carl Johan Avelin

Född: 1716-07-21 i Västerfärnebo (U)

Död:
1779-06-13


Far: Johan Avelin Arrendator av Fors säteri

Mor: Sara Olsdotter


Familj [1] med: Catharina Dicander

Gift:
1746

Familj [2] med: Margareta Fahlfors

Gift:
1768

Familj [3] med: Maria Petrelius

Gift:
1775


Barn:
9 barn med [1]

Biografi:
Carl Johan Avelin. Född i denna församl. 21 Juli 1716. Fadr. Joh. Avelin war Arrendator af Fors säteri. Modr. Sara Olsdotter.
En god Stud. i Ups. 1737.
Pwgd 17 Jan. 1741.
Höll till godo att blifwa Pastors Adj. i Lima och Transtrand. Vicarius efter Commin. ib. kort derpå och mottog samma tjenst såsom ordin. 1744.
Commin. i Åhl 1754. Här hade han synnerlig omsorg om de olyckliga qwinnorna, som anklagades för trolldom och blefwo så hårdt behandlade. Han wann i täta samtal deras förtroende, ansåg dem oskyldiga och talade till deras förswar. Han råkade ock derföre i stor ogunst hos Biskop Troilius, som war så nitisk i denna trollsak. Då Biskopen kom resande till orten och på wägen träffade Avelin, just när han besökt de fängslade menniskorna, frågade Biskopen: "Hwilken är ni?" Swar: "Jag är en ringa Herrans tjenare," då Bisk. genmälte: "Nej, en satans tjenare är den, som kan förswara så uppenbara djefwulens gerningar."
Commin. här 16 Jan. 1767 och ankom s. å. V. Pastor 1770.
Redlig och ömsinnad prest. Älskade och förstod musik. War ock fallen för mechaniska slöjder.
Död 13 Juni 1779.Källa: [Muncktell: WSH]