Andreas Johannis Arbman Arbogensis

Född: 1637 i Arboga

Död:
1696-04-05 i Malung (W))


Far: Johan Andersson

Mor: Margareta Eriksdotter


Familj med: Sara Sevallia

Gift:
1673-12-28 i Tortuna (U))


Barn:
Johan Andreae Arbman

Anna Andersdotter Arbman

Brita Arbman Möjlig dtr. Vittne vid systerdottern Saras dop [Orsa C:1 födde 1709 p 31 att 19]
Biografi:Stud. 1660. Pwgd i Sept. 1671 till Prostens i Arboga Adj. Commin. i Odenswi 1674.
War med sin hustru icke församl. till behag, minst Landshöfd. Ribbing, som bodde i socknen. Denne bedref, att Arbman blef, såsom för falsk attest, wid tinget 1676 dömd till 40 marks böter, och Cons. priverade honom till prestmötet, "om clerus då wille taga honom till sin hop igen."
Hans werkliga fel war r inga och genom Grefwe Lindsköld trängde sig hns klagan fram till Konungen på Kungsöhr.
Utslaget blef, att hans förseende borde icke anses med sådant straff, domen upphäfdes, han återställdes till heder och ära och Cons. befalltes åter insätta honom i sin tjänst. Hen wille dock ej blottställa sig för den mägtiges ogunst, utan wäntade till 1684, då han sattes till denna (Malung), hwarwid hab dog 5 April 1696.Källa: [Muncktell: WSH;]