Andreas Dahlman
Född: 1689-01-09 i Uppsala

Död:
1762-11-29


Far: Pehr Dahlman

Mor:


Familj [1] med: Margaretha Machlin

Gift:
1723

Familj [2] med: Maria Margareta Backmark

Gift:
1750


Barn:
Se hustru [1]Biografi:Andreas Dahlman. Född i Upsala 9 Jan. 1689. Fadren Pehr Dahlman, Skräddaremästare, war kommen ifrån Dalsbyn i Säther, hwarföre sonen wid acad., som han redan 1702 besökte, upptogs i Westm. och Dala nation.
Kallad af Professor Holstenius i Husby pwgd 18 Juli 1721.
Flyttades efter någon tid till Ohre och blef äfwen v. Pastor. Der war han så skamlöst obillig och hård emot sitt gamla swärfolk, att swågern måste anklaga honom i Consistorium. Efter en sträng undersökning skedde förlikning, men gubben wågade icke, som ännu brukades, med wederbörandes tillstånd till en så otacksam man cedera lägenheten.
Likwäl blef han efterträdare i pastoratet 1734, och kom bättre öfwerens med sin måg, som, jemte biträde i embetet, blef förste Skolmästare på stället, en tjenst, som med ringa lön allt framgent bekläddes af Adjuncter.
Död 29 Nov. 1762.Källa: [Muncktell: WSH]