Anders Fernberg

Född: 1725-10-07 i Hubbo

Död:
1773-04-18


Far: Anders Fernberg

Mor: Christina Dobbert


Familj med: Maria Petrelius

Gift:Barn:


Biografi:
Anders Fernberg. Född i Hubbo församling och Tränhammar 7 Oct. 1725. Fadr. And. Fernberg, Rusthållare och Kyrkowärd, hade ock warit Riksdagsman. Modr. Christ. Dobbert.
Trögt och länge arbetade han med studierna i Westerås, till dess han ändtligen 1751 afgick till academien. Sedan framgick han fortare.
Pwgd 5 Dec. 1753.
War först någon tid i Malung och kom så hit [Kolbäck] att tjenstgöra för den lungsjuka Bobeckius, efter hwars död han wann förslaget och nära enhällig kallelse 1759.
Tilltr. 1760. War wid twenne ledigheter v. Pastor. Hade undergått Past.ex., så att församl., af hwilken han war synnerligen älskad, begärde och fick honom till quartus å förslaget 1767. War ock uppförd 1771.
Död af den grasserande rötfebern 18 April 1773.


Källa: [Muncktell: WSH]